Kutatás és értékelés

Közigazgatási integritásfejlesztés akciókutatás, 2014

Az ÁROP 1.1.21. projekt keretében megtartott két és félnapos integritás tréningeket elvégzett közigazgatási vezetők bevonásával folytatott akciókutatás egyszerre szolgálta a tréningek hosszútávú attitűdformáló hatását vizsgálni és a képzés során megszerzett szemlélet és tudás alapján lehetségessé váló fejlesztések körét feltárni. Egyéni mélyinterjúk és problémamegoldó körök sorozata alapján a kutatás egyrészről árnyalt képet adott a tréningek hatásáról és szakmai megalapozást a tréningek módszertani fejlesztéséhez, másrészről a magyar közigazgatási szervezetekben új integritás tanácsadói szerep fejlesztéséhez szolgált adalékokat.  Ez az akciókutatás egyben pilot is volt az Integritás Tudásközpont kutatási módszertanának kialakításához, és így célja volt, hogy módszertant is fejlesszen az integritásfejlesztés akciókutatással való támogatására

tréning hatásKözszolgálati etika és integritás tréningek hatásvizsgálata, 2013-14

Az ÁROP-1.1.21 projekt keretében megtartott 1 napos Közszolgálati etika és 2,5 napos Integritásmenedzsment tréningeket nem a szokásos elégedettségi kérdőívekkel értékeltük, hanem módszertan eredményességét, a tudás, értelmezés, és a várakozások, attitűdök változásában az oktatást végigkövető kutatással bizonyítottuk. A mintegy 8000 résztvevő a tréning elején és végén azonos kérdőívet töltött ki. A kutatás az egyes kérdésekre adott válaszok változásán keresztül mérte a tudás és attitűdváltozást. A feldolgozott több mint 15 ezer kérdőív elemzése azt mutatja, hogy a tréning minden vizsgált dimenzióban kedvező irányú hatást fejtett ki.

Társadalmi részvétel szervezése több etnikumú településeken.

Jegyzetírás, Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány, 2011
A társadalmi részvétel a helyi politikai folyamatokban kiemelt fontosságú olyan településeken, ahol több etnikum él együtt és a helyi ügyek felfogásában megjelenik bármely etnikai elem. Ilyen helyzetben – ahhoz, hogy fenntartható és igazságos megoldások születhessenek – szükség van olyan párbeszédre, amelyben különböző felfogások és percepciók a többi szereplő számára is érzékelhetővé és érthetővé válnak. A jegyzet azt tárgyalja, hogy mi módon lehet több etnikumú településeken úgy szervezni a társadalmi párbeszédet és részvételt, hogy az támogassa az adott politikai közösség céljainak megfogalmazását és megvalósítását. A jegyzet rövid, gyakorlati összegzést ad a helyi részvételre vonatkozó legfontosabb releváns elméletekről és elképzelésekről, és – különböző politikai értékválasztások mentén -vizsgálja a többetnikumú kontextus következményeit a részvételi mechanizmus tervezésére és megvalósítására.

Pallai MulticulturalismNemzeti kisebbségi szervezetek pénzügyi támogatása

Elemző, Európa Tanács, 2010
Az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelmével foglalkozó Szakértői Bizottság számára készült elemzés arról, hogy 22 tagországban milyen eszközökkel és feltételekkel támogatják a nemzeti kisebbségi szövetségeket. Az elemzés a országok által készített jelentések alapján vizsgálta a pénzügy támodatási rendszereket és azt, hogy ezek milyen értékválasztásokra és a nemzetiség milyen felfogásaira utalnak.  Emellett az elemzés azt is vizsgálta, hogy az adott finanszírozási rendszerek milyen hatást gyakorolnak a nemzetiségek és nemzetiségi érdek képviseletére és a nemzeti identitás alakulására.

Hátrányos helyzetű csoportok lehetőségeinek térbeli elemzése

A kutatási program kidolgozója és a kutatók mentora, LGI, Magyarország, Macedónia és Montenegró, 2006-2009
Az LGI kutatási program célja az volt, hogy a kutatást eredményein keresztül innovatív közpolitikai reformot ösztönözzön. A program mentoraként közép- és délkelet-európai térség jól képzett politikai szakértőit segítettem kutató munkájukban. A kutatók a hátrányos helyzetű csoportok és a közösségi szolgáltatások térbeli eloszlását tanulmányozták, illetve ezeknek a csoportoknak az életkörülményeit javító és rontó feltételeket és körülményeket. A helyi közpolitika eredményei és a szükségletek közötti feszültségek feltérképezése alapján a kutatók, a mentor segítségével, gyakorlati javaslatokat dolgoztak ki a helyi önkormányzatok számára, a hátrányos helyzetű csoportok életfeltételeit javító stratégiákra. www.lgi.osi.hu

Fenntartható fejlődés helyi kihívása

Értékelő, UNDP (ENSZ Fejlesztési Programja), 8 európai ország, 2005
Egy több mint két éves időtartamú, 1,5 millió dollár költségvetésű mega-projekt nyolc poszt-kommunista ország helyi önkormányzatának nyújtott segítséget helyi stratégiák kidolgozásában. Feladatom az volt, hogy a projekt lezárása után értékeljem az eredményeket és meghatározzam a lehetséges nyomon követési tevékenységeket és további technikai segítséget.

Politikai dokumentumokENSZ Nemzeti Humán Fejlődési Jelentés (National Human Development Report), Önkormányzatiság Bosznia-Hercegovinában

Vezető szakértő, UNDP (ENSZ Fejlesztési Programja), Bosznia-Hercegovina, 2004-2005
A jelentés megjelentetése volt Bosznia-Hercegovina decentralizációs politikájának és a helyi önkormányzatok helyzetének és kilátásainak első szisztematikus analízise.  Ez a publikáció időben egybeesett és támogatta  a helyi Önkormányzati Reformot, ami kiemelt fontosságot adott az áttekintésnek és a benne megfogalmazott javaslatoknak. Feladatom a helyi szakértői csoport vezetése és széleskörű konzultáció lebonyolítása volt különböző szintű kormányzatok döntéshozóival és más érintettekkel, valamit az eredmények alapján a végleges jelentés elkészítése.  A dokumentum célja az volt, hogy hatást gyakoroljon az országgyűlési bizottságok, törvényhozók és helyi döntéshozók munkájára, és egyben befolyásolni a decentralizációról szóló közvitát. Elvárt eredménye az volt, hogy fogalmi alapot képezzen a további önkormányzatokról szóló törvényhozási folyamatokban.

Román Államigazgatási Reformstratégia – Decentralizáció és Pénzügyi decentralizáció fejezet

Vezető szakértő, USAID (Amerikai Kormány Fejlesztési Programja), Románia, 2003
A projekt a román kormány támogatását célozta decentralizációs stratégiájának korszerűsítésében. Feladatom a Közigazgatási reform program első vázlatában a Szolgáltatásnyújtási és Pénzügyi Decentralizáció fejezetek elkészítése volt, amely a kormány és az EU-küldöttek találkozóján lett ismertetve. A dokumentum elemeit helyi szakértői csoport dolgozta ki az irányításom alatt, majd az én feladatom volt végleges formába integrálni az elkészült anyagokat. A projekt során elkészített dokumentum szolgálta az alapját az EU-csatlakozáshoz szükséges Közigazgatási Reform Stratégia közvitájának.


© Copyright Pallai Katalin