Integritás – közszolgálati integritás menedzsment oktatás és fejlesztés

2 piramis 3 nyíl újMivel az integritás és integritás menedzsment új fogalmak, egy kis magyarázat a tevékenységek elé. Az integritás a közigazgatásban a közösség által elfogadott elvek és értékek alapján történő működést jelent. Az integritásfejlesztés a korrupció elleni küzdelem korszerű eszközeként jelent meg, de túl is mutat rajta. A jó kormányzás alappillére. A demokratikus értékeken alapuló integritás – amit én oktatok és fejleszteni próbálok – a közigazgatásban olyan működésmódot jelent, amely lehetővé teszi, hogy a közigazgatás és a közigazgatási szervezet a ráruházott hatalmat és erőforrásokat a demokratikus értékeknek és elveknek megfelelően, a hivatalosan elfogadott és igazolt közérdek megvalósítására eredményesen használja.

Integritás tanácsadó szakirányúképzés továbbfejlesztése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, 2014

Az Integritás tanácsadó szakirányú továbbképzés egy egy éves poszt-graduális, oklevelet nyújtó oktatás, több éves gyakorlattal rendelkező köztisztviselők számára. Elvégzése feltétele a magyar közigazgatásban az integritás tanácsadói feladatkör betöltésének. Amikor a szakirány vezetését átvettem feladatommá vált a képzés továbbfejlesztése. A továbbfejlesztése során a korábbi hagyományos elméleti képzést olyan korszerű, kompetencia alapú szakmai továbbképzésre alakítottam, amely központjában a későbbi tevékenység során alkalmazandó éthosz és szakmai kompetenciák gyakorlat-központú fejlesztése áll. A magyar posztgraduális oktatásban innovatív koncepció szerint a tananyag gerincét az un. Igazolt Szakmai Kompetenciák alkotják, amelyek az integritás tanácsadók munkaköri feladatait fedik le. Ezeket a tárgyakat egészítik ki a képzés során az alapozó és rendszerező tárgyak, amelyek az alapfeladatok szakszerű elvégzéséhez nyújtanak – a szükséges mértékben – elmélettel is megalapozott szemléletet és koncepcionális eligazodást, valamint a személyes kompetenciafejlesztő tárgyak. A továbbfejlesztés során a az oktatási módszertan is változott. Az új megközelítés egyik alappillére a szakmai mérlegelés és párbeszéd kompetenciáinak fejlesztése interaktív és tapasztalat-alapú oktatási módszertannal, a másik a nromaszocializációs törekvés, olyan szabályrendszer és viselkedési elvárásokon keresztül, amelyek a későbbi munka során erősítendő integritásra szolgáltatnak mintát.

ITK magyarIntegritás Tudásközpont alapítása és vezetése Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, 2013-tól

Az ÁROP 1.1.21-2012-2012-0001 kiemelt EU projket keretében kidolgozott integritás oktatási és fejlesztési módszerek továbbvitelére és további szakmai fejlesztésekre alapította az NKE 2013. december 9-én az Integritás Tudásközpont, amely szakmai vezetőjeként nemcsak az oktatási módszertan terjesztésén és tovább fejlesztésén dolgozom, hanem kutatási és tanácsadási tevékenység kialakítására is törekszem. Az ITK küldetésének azt tekintem, hogy támogassa a közcélok érvényesülését és a közszolgálati integritás kultúrájának erősítését Magyarországon és hozzájáruljon a nemzeti integritás stratégia megalkotásához, és közvetítsen a nemzetközi és hazai szakmai innováció között. Az első szakaszban a feladatom a központ felállítása, tevékenységének elindítása és a későbbi fentartható működés koncepciójának kidolgozása. A koncepció elfogadása után feladato a központ szakmai vezetése és az integritásképzések fejlesztése és szakmai felügyelete lett. ITK – koncepció   ITK elmélet alap draft

2014-01-17 11.30.46Közszolgálati etika és integritás menedzsment oktatás módszertani fejlesztése és képzők képzése, 2012-től

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közreműködésével megvalósítottÁROP 1.1.21-2012-2012-0001 kiemelt EU projket keretében dolgztam ki Integritás menedzsment tréningmódszertant köztisztviselők számára,, és képeztem ki a projekt megvalósításában résztvevő trénereket. A kidolgozott módszertan alapján valósult meg a közigazgatás egyik legnagyobb továbbképzési programaja: eddig a közigazgatási állomány 10 %-át képeztük ki, és nemsokára további képzések indulnak.

A kidolgozott módszertant az Európai Bizottság 2014-ben megjelent Antikorrupciós Jelentése is méltatta: „a képzési tantervek innovatív tanulási folyamatokat segítenek elő”. (EU 2014) Emellett a módszertant angol nyelven, nemzetközi csoporton bemutatva egy nemzetközi peer review folyamat során, a téma meghatározó szakemberei szintén kiváló, és a régió más országaiban is alkalmazható oktatási programnak minősítették. Vasilache peer review report EllenGPeerReviewTraining10-12Dec13 short

2014-ben korábbi munkák során említett ÁROP 1.1.21.  projekt után a képzések bekerültek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezetési- és Továbbképzési Intézetének oktatási programjába. Ekkor feladatom az egy napos közszolgálati etika és integritás képzés továbbfejlesztése, és a két és félnapos integritás menedzsment térning tananyagának átalakítása volt. Ennek során a korábbi érzékenyítő módszertant integritás alapú vezetési tréninggé alakítottam a közszolgálati vezetők igényeire szabva.


© Copyright Pallai Katalin