Publikációk

Pallai, K. (2016): Collaborative curriculum development: a transformative process for transformative education. in: Senses-Ozyurt, S- Klein, S.- Nemeskéri, Zs. eds.:Educating for Democratic Governance and Global Citizenship. (pp. 110-125) World Council for Curriculum Instruction. San Diego, Ca: USA wcci-chapter-scan

Gregor, A- Pallai, K. (2016): kormánytisztviselői integritás tréningek hatásosságának elemzése. 2. rész: A módszerben rejlő további lehetőségek. Pro Publico Bono. 2016. (3)

Gregor, A- Pallai, K. (2016): kormánytisztviselői integritás tréningek hatásosságának elemzése. 1. rész: A validálás hiánya és fontossága. Pro Publico Bono. 2016. (2)

Pallai, K (2016): The Need for a New Expertise Profile in Anticorruption. Paper prepared for the Anticorruption Collective Action Conference, Basel, Switzerland. 21-22. October 2016 collective-action-conference-2016-katalin-pallai

Pallai, K-Klotz, P (2016): Educating professionals to lead collective action processes to curb complex patterns of corruption in the Hungarian Public Administration – the process and first impacts, a case study. Paper prepared for the CEPOL European Police Research and Science Conference, 6-8 October, Budapest, Hungary

Pallai, Katalin, 2016: Collaborative curriculum development: a transformative process for transformative education – the case of integrity advisor education in Hungary. paper prepared for the 17th WCCI World Conference on Education. Budapest, 10-15. July, 2016. Pallai paper WCCI integrity pedagogy

Pallai, Katalin (2016): What can we learn from a simple survey? Effectiveness Assessment of Public Integrity Training Courses – a case study, Paper prepared for the OECD Integrity Forum, Paris, 19-20 April, 2016. Integrity-Forum-16-Katalin-Pallai  pallai-integrity-forum-poster

Pallai, Katalin. & Gregor, Anikó. (2016). ‘Assessment of Effectiveness of Public Integrity Work-shops for Civil Servants – a case study’. Teaching Public Administration Journal. DOI: 10.1177/0144739416650431.pallai-gregor-tpa-2016

Pallai, K. (2016): The Stretched Tangle – a Metaphor for Corruption in Hungary and for Explaining a New Approach to Curbing Corruption. Paper presented at the Trans-European Dialogue 9 conference organized by EGPA and NISPACEE. Zagreb. 5-6. February 2016. Pallai TED9 paper

Pallai, K. (2015): Integritásoktatás a közszolgálati képzésben – építkező oktatás a fejlődő integritásért. in: Dargay, Eszter –Juhász, Lilla Mária eds: Antikorrupció és Integritás. (pp. 93-108.) Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Dr Pallai Katalin integritásoktatás

Pallai, Katalin – Aniko Gregor (2015): Assessment of Effectiveness of Public Integrity Training Workshops for Civil Servants. paper presented at the Annual Conference of EGPA (European Group for Public Administration), Toulouse, 26 August EGPA paperafter conference

Pallai, Katalin (2015): Impact of culture on the results of a tender for faculty for a post-graduate education program: the role of sense making, expectations and networks of potential teachers. Conference paper presented at IASIA (International Association of Schools and Institutes of Administration Annual Conference. Paris, 8 July, 2015 IASIA 2015 Conference Pallai paper

Pallai, Katalin (2015): Education of public integrity advisors at NUSP: training for leading transformative change. paper presented at the Conference of the Transatlantic Policy Consortium. 12. June. Budapest

Pallai Katalin, 2014: Integritás menedzsment vezetői tréning. térning háttréanyag. Vezető Továbbképzési Intézet. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Budapest. p. 110.

Pallai Katalin, 2014: Design considerations and results of a large integrity training program for civil servants in Hungary. NICPACEE Conference proceedings  

Pallai, Katalin, 2014: A tréningek szerepe az integritásoktatásban. Társadalom és Honvédelem. 2015; XIX. (1): 27–43 pallai_katalin_TH_2015

Pallai Katalin, 2014: Design considerations and results of a large integrity training program for civil servants in Hungary. Pro Publico Bono katalin-pallai_designconsideration-results-of-a-large-integrity-training-program-for-civilservants-in-hungary.original

Pallai, Katalin – Kis Norbert 2014: „A teljesség felé” Integritásoktatás és kutatás a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Pénzügyi Szemle. 2014. No. 2. p.167-181 kisn-pallaik-2014-2

Pallai, Katalin 2014: Bevezető gondolatok a közigazgatási integritás és integritás menedzsment témájához. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás. 2014./ 1. p. 181-194. bevezeto-gondolatok-a-kozigazgatasi-integritas-es-integritasmenedzsment-temajahoz.original

Pallai, K- Kis, N. 2014: „Towards integrity”. Integrity Education and Research at the National Public Service University. Public Finance Quaterly. 2014. No. 2. 149-164. a-kisn-pallaik-2014-2

Pallai Katalin, 2013: Multiculturalism. oktatási segédlet. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Vezetőképző és Továbbképző Intézet. Budapest. p. 25.

Pallai Katalin, 2013: Kooperatív tárgyalás és konfliktuskezelés. jegyzet. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Vezetőképző és Továbbképző Intézet. Budapest. p. 63. Pallai Kooperatív tárgyalás és konflktuskezelés

Pallai Katalin, 2013: Multikulturalizmus. oktatási segédlet. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Vezetőképző és Továbbképző Intézet. Budapest. p. 31.

Pallai Katalin, 2013: Integrity management. oktatási segédlet. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Vezetőképző és Továbbképző Intézet. Budapest. p. 63.

Pallai Katalin, 2013: Integrity management. kézikönyv trénereknek. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Vezetőképző és Továbbképző Intézet. Budapest. Budapest. p.78.

Pallai Katalin, 2013: Közszolgálati etika és integritás. oktatási segédlet. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Vezetőképző és Továbbképző Intézet. Budapest. p. 63.

Pallai Katalin, 2013: Közszolgálati etika és integritás. kézikönyv trénereknek. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Vezetőképző és Továbbképző Intézet. Budapest. Budapest. p. 55.

Pallai Katalin, 2013: Konfliktuselemzés és konszenzusépítés. oktatási segédlet. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Vezetőképző és Továbbképző Intézet. Budapest. p. 58.

Pallai Katalin, 2013: Konfliktuselemzés és konszenzusépítés. kézikönyv trénereknek. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Vezetőképző és Továbbképző Intézet. Budapest. Budapest. p. 38. Konflktus és konszenzus jegyzet résztvevőknek

Pallai, Katalin, 2012: Részvételi eljárások települési és közösségi viták és konfliktusok kezelésére – javaslat egy konzisztens terminológiára. Magyar Közigazgatás 2012/1. szám, szakmai fórum, pp. 77-90. 2012 Pallai Sokszereplős közösségi viták -Magyar Közigazgatás 2012

Pallai, Katalin, 2012: Participatory Approaches to Dealing with Community Conflicts and Disputes.  Part 1 – Suggesting a Consistent Taxonomy. (Részvételi eljárások helyi konfliktusok kezelésére 1. rész. – Javaslat egy konzisztens szóhasználatra.) in: Jenei, Ágnes ed: Municipal Communication. Budapest: Corvinus University. pp. 87-100. Pallai ADR taxonomy – Corvinus kötet 2012

Pallai, Katalin, 2012: Participatory Approaches to Dealing with Community Conflicts and Disputes. Part 2. – Participatory Processes for Complex Cases. (Részvételi eljárások helyi konfliktusok kezelésére 2. rész – Komplex esetek részvétellel történő kezelése) In: Jenei, Ágnes ed: Municipal Communication. Budapest: Corvinus University. pp. 101-110. Pallai ADR in complex cases – Corvinus kötet 2012

Pallai, Katalin, 2011: Civilek a társadalmi párbeszédben. Hogyan változzunk konstruktív partnerekké? Parola. A közösségfejlesztők folyóirata. 2011 (XXII. évf. 4.) pp. 3-9. Pallai Parola 2011_4

Pallai, Katalin, 2011: Konfliktuskezelés és Tárgyalási Módszerek. jegyzet/oktatási segédnyag. Budapest: Corvinus University pp. 70  2011 Pallai vitarendezés jegyzet BCE

Pallai, Katalin, 2011: Public participation in multi-ethnic local governments. (Társadalmi részvétel többetnikumú településeken) jegyzet. Budapest: OSI/LGI. p. 60

Pallai, Katalin, 2010: Kézikönyv a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programjához. Budapest: Európa Tanács – TÖOSZ. p. 56

Pallai, Katalin, 2010: A folyamat fontossága. Budapest: Metropoly Fórum. http://hg.hu/cikk/epiteszet/10875-a-folyamat-fontossaga

Pallai, Katalin, 2010: Kézikönyv Trénereknek a Képviselő-testületi Tréning Levezetéséhez. Budapest: Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége. pp147.

Pallai, Katalin, 2010: Társadalmi részvételről települési képviselőknek. Polgármester Akadémia. Budapest: Corvinus Egyetem és Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége. pp.42. 2010 Tarsadalami reszvetel

Pallai, Katalin, 2010: “Reflections on City Strategy Drafting – Budapest’s Sinuous Process1991-2002” (Gondolatok a települési stratégia tervezésről – Budapest Kacskaringós útja 1991 és2002 között). 8. fejezet. In: Ramirez, L and G. Kebede eds: Strategic Planning for Local development: Case studies form small and mid-sized European cities. ENSZ-Habitat. pp 121-134

Pallai, Katalin, 2010: Miért szeretm ezt a projektet? – Gondolatok a helyi demokráciafejlesztésről. In: Fekete, Katalin ed.: Közös ügyeink. Alsómocsolád.  pp. 25-34. Pallai helyi demokrácia és közösségfejlesztés Alsómocsolád 2010

Krémer, A – Pallai, K, 2009: Közösségi konfliktuskezelés településvezetőknek. In: Polgármesteri Akadémia kézikönyve. Budapest. Korvinus Egyetem 2009 krémer pallai konfliktus

Fürjes, B.- Krémer A.- Pallai, K. 2009: Közösségi konfliktuskezelés, Alternatív vitarendezési módszerek a települési és közösségi konfliktusok kezelésében. Budapest. Negos. . pp. 26 2009 Fürjes krémer Pallai

Pallai, K. ed. 2009: Who Decides? Development, Planning, Services and Vulnerable Groups. Budapest: OSI/LGI. (Ki dönt? Fejlsztés, tervezés, szolgáltatások és hátrányos helyzetű csoportok) pp. 254. 2009 Pallai_who decides

Pallai, K. 2009: Critical analysis of the Indonesian local planning system and the possible role of donor programs. Working paper. LGI-RWI.

Pallai, K – Vasilache A, 2009: Strategic planning. (Stratégiai Tervezés). Tréning háttéranyag.

Pallai K, Vasilache A. 2009: Strategic process alternatives (Stratégiai folyamattervezési alternatívák). Tréning háttéranyag.

Pallai K, Vasilache A. 2009: Visioning. (Vízió kidolgozása)Tréning háttéranyag.

Pallai K, Vasilache A. 2009: Strategic goals and objectives. (Stratégiai célok és célkitűzések) Tréning háttéranyag.

Pallai K, Vasilache A. 2009: Thinking spaces in local development planning. (Gondokodási terek a stratégiai tervezésben) Tréning háttéranyag.

Pallai K, Vasilache A. 2009: Participation in local development planning. (Társadalmi részvétel a helyi stratégiai tervezésben).Tréning háttéranyag.

Pallai Katalin, 2009: Power relations in public participation. (Erőviszonyok elemzése a társadalmi részvételi folyamatban) Tréning háttéranyag.

Pallai, K. 2008: “Participation and the case for open society”. I (Participáció és nyílt társadalom). In. LGI Brief. 2008. Vol 9. No.1. pp 62-66 2008 pallai participation and open society

Pallai, K. 2006.: The Budapest Budgeting Reform Strategy between 1995-99: The Analysis of a Local Public Management Reform through System Paradigms, PhD dissertation, 2006 (Budapest költségvetési reformstartégiája 1995 és 1999 között: A helyi önkormányzati reform vizsgálata a rendszerparadigmákon keresztül, PhD értekezés)

Pallai, K. 2006: “How can strategies become destructive?” in: Schrenk, M. ed: International Conference on Urban Planning and Regional Development, conference proceedings, Vienna, 2006 („Hogyan lehet destruktív egy startégia?” Schrenk, M. (szerk.): Várostervezési és Térségfejlesztési Nemzetközi Konferencia, tanulmánykötetében, Bécs, 2006) How can strategies become destructive?

Pallai, K 2006: “Dilemmas on LED strategies”, LGI Brief, Vol 7. No. 1. (2006 Spring) pp.18-24 („A heyi gazdaságfejlesztési strtégiák dilemmái”, LGI hírlevél, Vol 7. No. 1. (2006 tavasz) pp.18-24. Dilemmas on LED strategies

Pallai, K 2005: “Leadership and Post-Communist Transformation in Eastern Europe:  Lessons from Hungary and Budapest”, paper prepared for the World Bank PREM Public Sector Group  (PRMPS) Program on Leadership in Post-Conflict Countries, 2005  (Vezetés és rendszerváltás Kelet-Európában: Leckék Magyarországról és Budapestről. Világ Bank PREM Közszféra Csoport (PRMPS) Vezetői Program a Posztkommunista Országokban anyaga, 2005)

Pallai, K 2005: “The challenge of strategic planning in South East Europe” paper prepared for the Regional Conference of LGI/OSI, Antalya (Turkey), 2006 (A startégiai tervezés kihívásai Délkelet-Európában”, a LGI/OSI Regionális Konferencia anyag, Antalya (Törökország), 2006)

Pallai, K (2005): Being Strategic I, issue paper on strategic planning, course reader for Urban Strategy course of LGI/OSI

Pallai, K (2005): Being Strategic II., issue paper on strategy implementation, course reader for Urban Strategy course of LGI/OSI

Pallai, Katalin ed (and team leader), 2005:  Better Local Governance in Bosnia and Herzegovina, (Jobb önkormányzatokért Bosznia Hercegovinában) National Human Development Report, UNDP, 2005

Pallai, K 2004: “Strategic planning: The case of the Municipality of Budapest”, in Koppany-Wetzel-el Daher eds.: Sub-national Modernization Challenges, The World Bank and OSI/LGI, 2004 (Stratégiai tervezés: Budapest Fővárosi Önkormányzat példája”. Koppany-Wetzel-el Daher (szerk.): Nemzeten belüli modernizációs kihívások, Világ Bank és OSI/LGI, 2004) pp.405-418

Pallai, K 2004: “Local financial management reform: The case of the Municipality of Budapest”, in Koppany-Wetzel-el Daher eds.: Sub-national Modernization Challenges, The World Bank and OSI/LGI, 2004 („Helyi finanszírozás-menedzsment reform: Budapest Fővárosi Önkormányzat példája”. Koppany-Wetzel-el Daher (szerk.): Nemzeten belüli modernizációs kihívások, Világ Bank és OSI/LGI, 2004) pp.455-470

Pallai, K 2003: A Budapest Modell, egy liberális várospolitikai kísérlet, szerkesztő és fejezet író, Világ Bank, Világ Bank Intézet és OSI/LGI, 2003, pp. 414 2003 Budapest Modell magyar szöveg  2003 Budapest Modell magyar borítópdf

Különféle tréningek publikált anyagai: Világ Bank, Decentralizációs program web-oldal, Világ Bank Intézet 1998-tól folyamtatosan

Pallai, K 2002: “Hungarian experience on decentralization”, in: Rebuilding Effective Government: Local-Level Initiatives in Transition, UNDP, 2002. (Magyarország decentralizációs tapasztalata. In: Hatékony kormányzat újjáépítése: Helyi kezdeményezések a rendszerváltásban, UNDP, 2002)

Pallai, K 2002: “The case of Budapest: administrative re-organization and capacity building”, in: Rebuilding Effective Government: Local-Level Initiatives in Transition, UNDP, 2002. (Budapest példája: közigazgatási újjászervezés és kapacitásnövelés, in: Hatékony kormányzat újjáépítése: Helyi kezdeményezések a rendszerváltásban, UNDP, 2002)

Pallai, K 2000: A budapesti stratégiai tervezési folyamat értékelése. Budapesti Negyed, 2000. pp. 178-192 Link

Pallai, K 2000: Urban Development of Budapest, Visions and Concepts in 2000, Municipality of Budapest, 2000, pp. 24. (Budapest városfejlesztése. Elképzelések és koncepciók 200-ben. Budapest Fővárosi Önkormányzat, 2000, pp 24.)

Pallai, K – Tosics, I. 1999: Gestaltung einer Grossstadt”, Werk, Bauen + Wohnen, 1998. No 10.  pp 22-43

Several training materials published, in: Intergovernmental Fiscal Relations in Eastern Europe, Source Book for Policy Analysts and Trainers, USAID and Urban Institute, 2000 (Különféle tréningek publikált anyagai, in: Kormányok közötti Pénzügyi kapcsolatok Kelet-Európában, Politikai elemzők és trénerek szaknévsora, USAID és Városi Intézet, 2000)

Pallai, K 1999: Financial Management and Reform in the Municipality of Budapest, 1990-1998, Municipality of Budapest, 1999. 20. pp. (Pénzügyi menedzsment a Budapest Fővárosi Önkormányzatnál 1990-1998, Budapest Fővárosi Önkormányzat, 1999, pp. 20)

Pallai, K 1999: Közüzemi privatizáció Budapesten 1994-1998, Budapest Főváros Önkormányzata, 1999. 76. pp. (angolul is megjelent)

Előkészítő tanulmányok a Budapesti Önkormányzat hosszú- és középtáú városfejlesztési koncepciójához és programjához, projekt menedzser Tosics Ivánnal, 1999, pp. 360.)

Budapest hosszú és középtávú városfejlesztési koncepciója és programja, Budapest Főváros Önkormányzata, (vezető tervező Tosics Ivánnal), 1998, 171.pp.

Locsmándi, G-Pallai, K, 1999.: “A helyi politikák rendszere”, In: Háttrétanulmányok a Budapesti Önkormányzat hosszú- és középtáú városfejlesztési koncepciójához és programjához, 42.pp.

Pallai, K, 1999: “Köztér program”, In: Háttrétanulmányok a Budapesti Önkormányzat hosszú- és középtáú városfejlesztési koncepciójához és programjához,, 38.pp.

Gronievszky, T – Pallai, K- Schulek, J – P.Schuchmann, P, 1999: “környezetvédelem”, In: : Háttrétanulmányok a Budapesti Önkormányzat hosszú- és középtáú városfejlesztési koncepciójához és programjához,, 24.pp.

Molnár, L – Pallai, K, 1999: “A közlekedési krízis oldása”, In : Háttrétanulmányok a Budapesti Önkormányzat hosszú- és középtáú városfejlesztési koncepciójához és programjához,, 42.pp.

Pallai, K- Tosics, I, 1999: “A Középmagyarországi Régió Stratégiai programja”, prekoncepció, pp. 86.

Gauder, P- Pallai, K- Tosics, I, 1999: “A Budapesti Agglomeráció Stratégiai Koncepciója” , preKoncepció, pp. 75

Gauder, P- Pallai, K- Tosics, I, 1999: “ A Budapesti Agglomeráció Stratégiai Koncepciója”, Háttrékutatás, pp. 118

Pallai, K – Tosics, I, 1997: “Shopping Centereke Budapesten, A szabályozási lehetőségek elemzése” Tanulmány Budapest Főépítészének megbízásából. Metropolitan Research Institute. 21pp.

Hegedűs, J – Pallai, K – Tosics, I, 1995: “DBR Metro Pre-Feasibility: chapters on Financing, Urban structure, and Socio-spatial effects”, A monograph of the Metropolitan Research Institute, Budapest,

Pallai, Katalin- Tosics, Ivan ed. , 1998: A Budapesti Agglomeráció Stratégiai Koncepciója, Municipality of Budapest(with I. Tosics, Porject Managers), 1998, 171.pp.

Pallai, k. 1998: Dél-budapesti közlekedési játék., Dél-budapest közlekedési problémáinak játék elmélet-elemzése.”, Tér és Társadalom , 1998. No3-4. pp. 133-153

Pallai, k. 1996: “Historic Areas: Destroyed or Destructive: The Role of Heritage in the Urban Development of Budapest in the 19th and 20th Centuries,” in: Jacek Purchla, ed, The Historic Metropolis – Hidden Potential. International Cultural Center, Krakow 1996, pp. 139-152. (Történelmi helyek: lerombolt vagy romboló. Az örökség szerepe Budapest városfejlesztésében a 19. és 20. században. In: Jacek Purchla (szerk.): Történelmi metropoliszok – rejtett lehetőség. Nemzetközi Kulturális Központ, Krakkó, 1996, pp. 139-152)

Pallai, k. 1996: “Financing Strategy for the Budapest Municipal Government Program 1995-2000”(with J.Hegedűs and  I. Tosics), in Pál Baross and Wojciek Peski, eds., Banking of Cities, the Use of Municipal Assets for Urban Development Finances, Warsaw:  Institute for Housing and Urban Development Studies, 1995. (Budapest Főváros Önkormányzatának vezeői programjának pénzügyi startégiája 1995-2000 (Hegedűs Józseffel és Tosics Ivánnal közösen. In: Baross Pál és Wojciek Peski (szerk.) Városi bankügyletek, az önkormányzati eszközök felhasználása a városfejlesztés finanszírozására, Építési és Településfejlesztési Tudományok Intézete, Varsó, 1995.)

Pallai, K 1994: “Területi értékvédelem Prágában és Budapesten,” (Urban Preservation in Prague and Budapest ). Magyar Építőművészet (Hungarian Architecture), 1993. No.5. pp. 12-17

Pallai, K. 1994: “A restaurálás korlátai ” (Limits of Restoration). Magyar Építőművészet (Hungarian Architecture), 1994. No.6. pp. 40-42.

“Pallai, K, 1992: The Case of Budapest: A Presentation for the Comparative Study of Cities,” in Zbigniew Zuziak, ed., Managing Tourism in Historic Cities  (Krakow: International Cultural Center, 1992), Chapter 14.

“Priority Development Projects of  Budapest“, co-author (Budapest: Office of the Mayor, 1992), 41 pp.

“The Program of Mayor Demszky”, Co-Editor and Co-Manager (Budapest Office of the Mayor, 1991), 219 pp.

Pallai, K, 1989: “Szentendre és Múzeumai“. (Öt nyelven), Budapest. Láng Kiadó (második kiadás, 1998), 146    pp.

Pallai, K, 1989: “Budapesti Utikalauz“ öt nyelven, Budapest. Láng Kiadó, (harmadik kiadás, 1996), 176 pp.

 


© Copyright Pallai Katalin