Könyvek és könyvfejezetek

integrity deficits

Pallai, K. (2016): Collaborative curriculum development: a transformative process for transformative education. in: Senses-Ozyurt, S- Klein, S.- Nemeskéri, Zs. eds.: Educating for Democratic Governance and Global Citizenship. (pp. 110-125) World Council for Curriculum Instruction. San Diego, Ca: USA wcci-chapter-scan

Pallai, Katalin 2015: Integritásoktatás a közszolgálati képzésben – építkező oktatás a fejlődő integritásért. in: Dargay, Eszter –Juhász, Lilla Mária eds: Antikorrupció és Integritás. (pp. 93-108.) Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Dr Pallai Katalin integritásoktatás

Pallai Katalin, 2013: Kooperatív tárgyalás és konfliktuskezelés. jegyzet. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Vezetőképző és Továbbképző Intézet. Budapest. p. 63. Pallai Kooperatív tárgyalás és konflktuskezelés

Pallai, Katalin, 2012: Participatory Approaches to Dealing with Community Conflicts and Disputes. Part 1 – Suggesting a Consistent Taxonomy. (Részvételi eljárások helyi konfliktusok kezelésére 1. rész. – Javaslat egy konzisztens szóhasználatra.) in: Jenei, Ágnes ed: Municipal Communication. Budapest: Corvinus University. pp. 87-100. Pallai ADR taxonomy – Corvinus kötet 2012

konflktuskezelési megközelítésekPallai, Katalin, 2012: Participatory Approaches to Dealing with Community Conflicts and Disputes. Part 2. – Participatory Processes for Complex Cases. (Részvételi eljárások helyi konfliktusok kezelésére 2. rész – Komplex esetek részvétellel történő kezelése) In: Jenei, Ágnes ed: Municipal Communication. Budapest: Corvinus University. pp. 100-110. Pallai ADR in complex cases – Corvinus kötet 2012

Pallai, Katalin, 2011: Konfliktuskezelés és Tárgyalási Módszerek. jegyzet/oktatási segédnyag. Budapest: Corvinus University pp. 70 2011 Pallai vitarendezés jegyzet BCE

Pallai, Katalin, 2011: Public participation in multi-ethnic local governments. (Társadalmi részvétel többetnikumú településeken) jegyzet. Budapest: OSI/LGI. p. 60

Pallai, Katalin, 2010: Miért szeretem? – Gondolatok a helyi demokráciafejlesztésről . In: Fekete, Katalin ed.: Közös ügyeink. Alsómocsolád. pp. 25-34.

Pallai, Katalin, 2010: A társadalmi részvételről települési képviselőknek. Polgármester Akadémia. Budapest: Corvinus Egyetem és Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége. pp.42.

Pallai, Katalin, 2010:Reflections on City Strategy Drafting – Budapest’s Sinuous Process1991-2002” (Gondolatok a települési stratégia tervezésről – Budapest Kacskaringós útja 1991 és2002 között). 8. fejezet. In: Ramirez, L and G. Kebede eds: Strategic Planning for Local development: Case studies form small and mid-sized European cities. ENSZ-Habitat. pp 121-134

Krémer, A – Pallai, K, 2009: Közösségi konfliktuskezelés településvezetőknek. In: Polgármesteri Akadémia kézikönyve. Budapest. Corvinus Egyetem, 2009

Fürjes, B.- Krémer A.- Pallai, K. 2009: Közösségi konfliktuskezelés, Alternatív vitarendezési módszerek a települési és közösségi konfliktusok kezelésében. Budapest. Negos. pp. 26

Who Decides?Pallai, K. ed. 2009: Who Decides? Development, Planning, Services and Vulnerable Groups. Budapest: OSI/LGI. (Ki dönt? Fejlesztés, tervezés, szolgáltatások és hátrányos helyzetű csoportok) pp. 254.

Pallai, K. 2008. “The sinuous process – City strategy drafting in Budapest”. In: Cities in dialogue. Integrated city development. UN-Habitat, 2008 (Kanyargós folyamat – Városi stratégiatervezés Budapesten.: Városok párbeszéde. Integrált városfejlesztés című kötetben). UN-Habitat, 2008) Strategic_planning_LGI_UNHabitat_English2

Pallai, K. 2006.: The Budapest Budgeting Reform Strategy between 1995-99: The Analysis of a Local Public Management Reform through System Paradigms, PhD dissertation, 2006 (Budapest költségvetési reformstartégiája 1995 és 1999 között: A helyi önkormányzati reform vizsgálata a rendszerparadigmákon keresztül, PhD értekezés)

Pallai, K 2004: “Strategic planning: The case of the Municipality of Budapest”, in Koppany-Wetzel-el Daher eds.: Sub-national Modernization Challenges, The World Bank and OSI/LGI, 2004 (“Stratégiai tervezés: Budapest Fővárosi Önkormányzat példája”. Koppany-Wetzel-el Daher (szerk.): Nemzeten belüli modernizációs kihívások, Világbank és OSI/LGI, 2004) pp.405-418

Pallai, K 2004: “Local financial management reform: The case of the Municipality of Budapest”, in Koppany-Wetzel-el Daher eds.: Sub-national Modernization Challenges, The World Bank and OSI/LGI, 2004 („Helyi finanszírozás-menedzsment reform: Budapest Fővárosi Önkormányzat példája”. Koppany-Wetzel-el Daher (szerk.): Nemzeten belüli modernizációs kihívások, Világbank és OSI/LGI, 2004) pp.455-470

A Budapest Modell, egy liberális várospolitikai kísérletPallai, K 2003: A Budapest Modell, egy liberális várospolitikai kísérlet, szerkesztő és fejezetíró, Világbank, Világbank Intézet és OSI/LGI, 2003, pp. 414

Pallai, K 2002: “Hungarian experience on decentralization”, in: Rebuilding Effective Government: Local-Level Initiatives in Transition, UNDP, 2002. (Magyarország decentralizációs tapasztalata. In: Hatékony kormányzat újjáépítése: Helyi kezdeményezések a rendszerváltásban, UNDP, 2002)

Pallai, K, 2002: “The case of Budapest: administrative re-organization and capacity building”, in: Rebuilding Effective Government: Local-Level Initiatives in Transition, UNDP, 2002. (Budapest példája: közigazgatási újjászervezés és kapacitásnövelés, in: Hatékony kormányzat újjáépítése: Helyi kezdeményezések a rendszerváltásban, UNDP, 2002)

Pallai, K, 1996: “Historic Areas: Destroyed or Destructive: The Role of Heritage in the Urban Development of Budapest in the 19th and 20th Centuries,” in: Jacek Purchla, ed, The Historic Metropolis – Hidden Potential. International Cultural Center, Krakow 1996, pp. 139-152. (Történelmi helyek: lerombolt vagy romboló. Az örökség szerepe Budapest városfejlesztésében a 19. és 20. században. In: Jacek Purchla (szerk.): Történelmi metropoliszok – rejtett lehetőség. Nemzetközi Kulturális Központ, Krakkó, 1996, pp. 139-152)

Pallai, K, 1996: “Financing Strategy for the Budapest Municipal Government Program 1995-2000” (with J.Hegedűs and I. Tosics), in Pál Baross and Wojciek Peski, eds., Banking of Cities, the Use of Municipal Assets for Urban Development Finances, Warsaw: Institute for Housing and Urban Development Studies, 1995. (Budapest Főváros Önkor-mányzatának vezeői programjának pénzügyi startégiája 1995-2000 (Hegedűs Józseffel és Tosics Ivánnal közösen. In: Baross Pál és Wojciek Peski (szerk.) Városi bankügyletek, az önkormányzati eszközök felhasználása a városfejlesztés finanszírozására, Építési és Településfejlesztési Tudományok Intézete, Varsó, 1995.)

Pallai, K, 1992: “The Case of Budapest: A Presentation for the Comparative Study of Cities”, in Zbigniew Zuziak, ed., Managing Tourism in Historic Cities (Krakow: International Cultural Center, 1992), Chapter 14.

Pallai, K, 1989: “Szentendre és Múzeumai“ (öt nyelven), Budapest, Láng Kiadó (második kiadás, 1998), 146 pp.

Pallai, K, 1989: “Budapesti Útikalauz“ (öt nyelven), Budapest, Láng Kiadó, (harmadik kiadás, 1996), 176 pp.


© Copyright Pallai Katalin