Oktatási segédanyagok

Pallai, Katalin, 2015: Dialogue, norms and the argumentative method in democratic governance. Text book. Institute of Management Development and Lifelong Learning of the National Public Service University. Budapest, pp. 26 Pallai értékalapu kormányzás jegyzet

Pallai, Katalin, 2015: Planning and implementing public ethics trainings. Textbook. Institute of Management Development and Lifelong Learning of the National Public Service University. Budapest, pp. 33. Pallai etikai tréning jegyzet

Pallai Katalin, 2013: Integritás menedzsment vezetői tréning (Training Leaders to Integrity management). Training manual. Institute of Management Development and Lifelong Learning of the National Public Service University. Budapest. p. 110. IM Alapgondolatok összefoglaló résztvevőknek,   IM összefoglaló ábrákkal trénereknek és résztvevőknek

Pallai Katalin, 2013: Multiculturalism. oktatási segédlet. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Vezetőképző és Továbbképző Intézet. Budapest. p. 25.

Pallai Katalin, 2013: Kooperatív tárgyalás és konfliktuskezelés. jegyzet. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Vezetőképző és Továbbképző Intézet. Budapest. p. 63. Pallai Kooperatív tárgyalás és konflktuskezelés

Pallai Katalin, 2013: Multikulturalizmus. oktatási segédlet. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Vezetőképző és Továbbképző Intézet. Budapest. p. 31.

Pallai Katalin, 2013: Integrity management. oktatási segédlet. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Vezetőképző és Továbbképző Intézet. Budapest. p. 63.

Pallai Katalin, 2013: Integrity management. kézikönyv trénereknek. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Vezetőképző és Továbbképző Intézet. Budapest. Budapest. p.78.

Pallai Katalin, 2013: Közszolgálati etika és integritás. oktatási segédlet. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Vezetőképző és Továbbképző Intézet. Budapest. p. 63.

Pallai Katalin, 2013: Közszolgálati etika és integritás. kézikönyv trénereknek. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Vezetőképző és Továbbképző Intézet. Budapest. Budapest. p. 55

Pallai Katalin, 2013: Konfliktuselemzés és konszenzusépítés. oktatási segédlet. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Vezetőképző és Továbbképző Intézet. Budapest. p. 58. Konflktus és konszenzus jegyzet résztvevőknek

Pallai Katalin, 2013: Konfliktuselemzés és konszenzusépítés. kézikönyv trénereknek. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Vezetőképző és Továbbképző Intézet. Budapest. Budapest. p. 38.

Pallai, Katalin, 2011: Konfliktuskezelés és Tárgyalási Módszerek. jegyzet/oktatási segédnyag. Budapest: Corvinus Egyetem. pp. 70 2011 Pallai vitarendezés jegyzet BCE
Pallai, Katalin, 2011: Public participation in multi-ethnic local governments. (Társadalmi részvétel többetnikumú településeken) jegyzet. Budapest: OSI/LGI. p. 60

Pallai, Katalin, 2010: Kézikönyv a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programjához. Budapest: Európa Tanács és TOÖSZ. p. 56

Pallai, Katalin, 2010: Kézikönyv Trénereknek a Képviselőtestületi Tréning Levezetéséhez, Budapest, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége. pp 147.

Pallai, Katalin, 2010: Társadalmi részvételről települési képviselőknek. Polgármester Akadémia. Budapest: Korvinus Egyetem és Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége. pp.42. 2010 Tarsadalami reszvetel

Krémer, A – Pallai, K, 2009: Közösségi konfliktuskezelés településvezetőknek. In: Polgármesteri Akadémia kézikönyve. Budapest. Corvinus Egyetem. 2009 krémer pallai konfliktus

Pallai, K – Vasilache A, 2009: Strategic planning. (Stratégiai Tervezés). Oktatási segédlet

Pallai K, Vasilache A. 2009: Strategic process alternatives (Stratégiai folyamattervezési alternatívák). Oktatási segédlet

Pallai K, Vasilache A. 2009: Visioning. (Vízió kidolgozása) Oktatási segédlet

Pallai K, Vasilache A. 2009: Strategic goals and objectives. (Stratégiai célok és célkitűzések) Oktatási segédlet.

Pallai K, Vasilache A. 2009: Thinking spaces in local development planning. (Gondokodási terek a stratégiai tervezésben) Oktatási segédlet.

Pallai K, Vasilache A. 2009: Participation in local development planning. (Társadalmi részvétel a helyi stratégiai tervezésben). Oktatási segédlet.

Pallai Katalin, 2009: Power relations in public participation. (Erőviszonyok elemzése a társadalmi részvételi folyamatban) Oktatási segédlet.

Pallai, K, 2005: Being Strategic I, issue paper on strategic planning, course reader for Urban Strategy course of LGI/OSI

Pallai, K, 2005: Being Strategic II., issue paper on strategy implementation, course reader for Urban Strategy course of LGI/OSI

Különféle tréningek publikált anyagai: Világ Bank, Decentralizációs program web-oldal, Világ Bank Intézet 1998-tól folyamtatosan

Pallai, Katalin, 2001: User charge and subsidy policy in Budapest, esettanulmány térningekhez

Pallai, Katalin, 2001: Utility policy in Budapest, esettanulmány térningekhez

Pallai, Katalin, 2001: Privatization in Budapest, esettanulmány térningekhez

Pallai, Katalin, 2001: Case study: Financing reform in Budapest, esettanulmány térningekhez

Pallai, Katalin, 2000: Hungarian Decentralization, esettanulmány térningekhez

Pallai, Katalin, 2000: Strategic reforms in Budapest, esettanulmány térningekhez Pallai, K 2000: A budapesti stratégiai tervezési folyamat értékelése. Budapesti Negyed, 2000. pp. 178-192

Különböző tréningek publikált anyagai: Intergovernmental Fiscal Relations in Eastern Europe, Source Book for Policy Analysts and Trainers, USAID and Urban Institute, 2000 (Különféle tréningek publikált anyagai, in: Kormányok közötti Pénzügyi kapcsolatok Kelet-Európában, Politikai elemzők és trénerek szaknévsora, USAID és Városi Intézet, 2000)


© Copyright Pallai Katalin