Politikai dokumentumok

Politikai dokumentumokPallai, K, 2009: Critical analysis of the Indonesian local planning system and the possible role of donor programs. Working paper. LGI-RWI.

Pallai, K, 2005: “Leadership and Post-Communist Transformation in Eastern Europe:  Lessons from Hungary and Budapest”, paper prepared for the World Bank PREM Public Sector Group  (PRMPS) Program on Leadership in Post-Conflict Countries, 2005  (Vezetés és rendszerváltás Kelet-Európában: Leckék Magyarországról és Budapestről. Világ Bank PREM Közszféra Csoport (PRMPS) Vezetői Program a Posztkommunista Országokban anyaga, 2005)

Pallai, K, 2005: “The challenge of strategic planning in South East Europe” paper prepared for the Regional Conference of LGI/OSI, Antalya (Turkey), 2006 (A startégiai tervezés kihívásai Délkelet-Európában”, a LGI/OSI Regionális Konferencia anyag, Antalya (Törökország), 2006)

Pallai, K, ed (and team leader), 2005: Better Local Governance in Bosnia and Herzegovina, (Jobb önkormányzatokért Bosznia Hercegovinában) National Human Development Report, UNDP, 2005

Pallai, K, 2000:
Urban Development of Budapest, Visions and Concepts in 2000, Municipality of Budapest, 2000, pp. 24. (Budapest városfejlesztése. Elképzelések és koncepciók 2000-ben. Budapest Fővárosi Önkormányzat, 2000, pp 24.)

Pallai, K 1999: Financial Management and Reform in the Municipality of Budapest, 1990-1998, Municipality of Budapest, 1999. 20. pp. (Pénzügyi menedzsment a Budapest Fő-városi Önkormányzatnál 1990-1998, Budapest Fővárosi Önkormányzat, 1999, pp. 20)

Pallai, K 1999: Közüzemi privatizáció Budapesten 1994-1998, Budapest Főváros Önkormányzata, 1999. 76. pp. (angolul is megjelent)

Előkészítő tanulmányok a Budapesti Önkormányzat hosszú- és középtávú városfejlesztési koncepciójához és programjához, projekt menedzser Tosics Ivánnal, 1999, pp. 360.)

Budapest hosszú és középtávú városfejlesztési koncepciója és programja, Budapest Főváros Önkormányzata, (vezető tervező Tosics Ivánnal), 1998, 171.pp.

Locsmándi, G-Pallai, K, 1999.: “A helyi politikák rendszere”, In: Háttrétanulmányok a Budapesti Önkormányzat hosszú- és középtáú városfejlesztési koncepciójához és programjához, 42.pp.

Pallai, K, 1999: “Köztér-program”, In: Háttrétanulmányok a Budapesti Önkormányzat hosszú- és középtávú városfejlesztési koncepciójához és programjához,, 38.pp.

Gronievszky, T – Pallai, K- Schulek, J – P.Schuchmann, P, 1999: “Környezetvédelem”, In: Háttrétanulmányok a Budapesti Önkormányzat hosszú- és középtávú városfejlesztési koncepciójához és programjához, 24.pp.

Molnár, L – Pallai, K, 1999: “A közlekedési krízis oldása”, In : Háttrétanulmányok a Budapesti Önkormányzat hosszú- és középtávú városfejlesztési koncepciójához és program-jához, 42.pp.

Pallai, K- Tosics, I, 1999: “A közép-magyarországi Régió Stratégiai programja”, prekoncepció, pp. 86.

Gauder, P- Pallai, K- Tosics, I, 1999: “A Budapesti Agglomeráció Stratégiai Koncepciója” , prekoncepció, pp. 75

Gauder, P- Pallai, K- Tosics, I, 1999: “ A Budapesti Agglomeráció Stratégiai Koncepciója”, Háttérkutatás, pp. 118

Pallai, K – Tosics, I, 1997: “Shopping Centerek Budapesten, A szabályozási lehetőségek elemzése” Tanulmány Budapest Főépítészének megbízásából. Metropolitan Research Institute. 21 pp.

Hegedűs, J – Pallai, K – Tosics, I, 1995: “DBR Metro Pre-Feasibility: chapters on Financing, Urban structure, and Socio-spatial effects”, a Metropolitan Kutatóintézet monográfiája, Budapest

Pallai, Katalin- Tosics, Ivan ed. , 1998: A Budapesti Agglomeráció Stratégiai Koncepciója, Municipality of Budapest (with I. Tosics, Porject Managers), 1998, 171.pp.
“Budapest Jövője: Várospolitika 2000-ig “ (Future of Budapest: Urban Policy to 2000 (with J. Hegedűs and I. Tosics). Municipality of Budapest, 1994, pp. 109

“Priority Development Projects of  Budapest“, co-author (Budapest: Office of the Mayor, 1992), 41 pp.

“The Program of Mayor Demszky”, Co-Editor and Co-Manager (Budapest Office of the Mayor, 1991), 219 pp.


© Copyright Pallai Katalin