Stratégiai tervezés

Városkooperáció Szimpózium, Pécs

A pécsi települési tervezés megújítása

Folyamattanácsadó, Városkooperáció, 2011-12 A

A Város-kooperáció egy civil kezdeményezés, amely arra jött létre, hogy fórumot szervezzen olyan társadalmi, önkormányzati és tudományos szervezetek számára, akik aktívan szeretnének részt venni Pécs jövőjének tervezésében és a helyi döntések előkészítésében. A kezdeményezés célja Pécs fejlesztéspolitikájának és várostervezési gyakorlatának megújítása. Ennek első lépéseként jelenleg a városfejlesztési koncepció szakmai konzultáció folyamatát készítik elő. A Városkooperáció felkérésére kapcsolódzam be a folyamatba tanácsadással és egyes események facilitálásával.

Az olajból származó bevételek jobb helyi felhasználásának elősegítése a gazdasági és társadalmi fejlődés érdekében

Az olajból származó bevételek jobb helyi felhasználásának elősegítése a gazdasági és társadalmi fejlődés érdekébenFolyamattervezési tanácsadó, tréner és coach, LGI/Revenue Watch Institute, Indonézia, 2008
A projekt célja az indonéz önkormányzatok segítése, hogy elkerüljék az erőforrásokból származó bevételek elvesztését, és hatékonyan tudják használni a jelentős mennyiségű pluszbevételeket. Ennek érdekében a helyi társadalmi részvétel megteremtésének segítése a tervezési és költségvetési folyamatokban. Feladatom a részvételen alapuló tervezési folyamat tervezésének és menedzselésének szakértői támogatása, a folyamatot irányító önkormányzatok, a kormányzati- és civil szervezetek  képzése és támogatása. www.lgi.osi.hu

Belgrád fejlesztési stratégiája – technikai segítségnyújtás

Tanácsadó, OSI/LGI, Belgrád, Serbia, 2007
2006-tól egy szakértői csoport dolgozik Belgrád városi stratégiájának kidolgozásán. A csoport és a városvezetés azzal bízott meg, hogy szaktanácsoljam a stratégiai fejlesztési folyamatot és a stratégia megalkotását.

ENSZ Nemzeti Humán Fejlődési Jelentés (National Human Development Report), Önkormányzatiság Bosznia-Hercegovinában

Vezető szakértő, UNDP (ENSZ Fejlesztési Programja), Bosznia-Hercegovina, 2004-2005
A jelentés megjelentetése volt Bosznia-Hercegovina decentralizációs politikájának és a helyi önkormányzatok helyzetének és kilátásainak első szisztematikus analízise.  Ez a publikáció időben egybeesett és támogatta  a helyi Önkormányzati Reformot, ami kiemelt fontosságot adott az áttekintésnek és a benne megfogalmazott javaslatoknak. Feladatom a helyi szakértői csoport vezetése és széleskörű konzultáció lebonyolítása volt különböző szintű kormányzatok döntéshozóival és más érintettekkel, valamit az eredmények alapján a végleges jelentés elkészítése.  A dokumentum célja az volt, hogy hatást gyakoroljon az országgyűlési bizottságok, törvényhozók és helyi döntéshozók munkájára, és egyben befolyásolni a decentralizációról szóló közvitát. Elvárt eredménye az volt, hogy fogalmi alapot képezzen a további önkormányzatokról szóló törvényhozási folyamatokban.

USAID-GRASP Program a Román államigazgatási reform támogatására

Közpolitikai és reformigazgató, USAID (Amerikai Kormány Fejlesztési Programja), Románia, 2003-2004
A Kormányzati Reform és Fenntartható Partnerség (GRASP) a USAID által támogatott ötéves program volt, ami a román önkormányzatok és a civil társadalom megerősítését célozta. Megbizatásom célja az volt, hogy teljes körűen koordináljam és irányítsam a GRASP közpolitikai reformprogramját, ami ily módon a román decentralizációs folyamat érdemi szakmai támogatásához vezethet. Ezen a munkán belül segítettem a román kormányt az EU-csatlakozáshoz szükséges Közpolitikai Reform Stratégia kidolgozásában (elfogadva 2004-ben); a csapatommal támogattam az önkormányzati szövetségeket közpolitikai és helyzetelemzési dokumentumok kidolgozásában; támogattam a kormányt a donor-koordinációs folyamat megszervezésében; és különféle politikai dokumentumok elkészítését irányítottam.

Budapest Városfejlesztési Koncepció

Vezető tervező (Tosics Ivánnal), Budapest Főváros Önkormányzata, Magyarország, 1995-2001
Budapest városfejlesztési koncepciójának kidolgozás során tervezni, irányítani és koordinálni kellett a különböző ágazatok szakértőnek munkáját, illetve megtervezni és irányítani a kapcsolódó részvételi folyamatot. Feladatom a különböző közpolitikai területekről érkező eredmények harmonizálása, és a stratégiai tervezésbe való beépítése volt, a javaslatok közötti szinergia megteremtése, valamint a koncepcióalkotáshoz kapcsolódó publikáció és kommunikáció vezetése volt Tosics Ivánnal közösen.

A Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Koncepciója

A Budapesti Agglomeráció Fejlesztési KoncepciójaVezető szakértő (Tosics Ivánnal), konzorcium, Magyarország, 1998-1999
A Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács felállítása után bízta meg a tervező és tanácsadó cégekből létrejött konzorciumot azzal, hogy dolgozza ki a Budapesti Agglomeráció első fejlesztési koncepcióját és programját. A vezetők feladata a különböző szakterületek képviselőiből létrehozott szakértői csoport munkájának, és a szakmai tervezéshez kapcsolódó participációs (társadalmi részvételi) folyamat tervezése és vezetése volt. Emellett a vezető szakértők felelőssége volt az is, hogy a sokféle forrásból épülő munka eredményei konzisztens és integrált tervet alkossanak és erről a tervről érthető és szakszerű anyagok készüljenek.

Középtávú várospolitikai koncepció és program a Budapest Fővárosi Önkormányzat számára

Vezető tervező (Hegedűs Józseffel és Tosics Ivánnal), Budapest Főváros Önkormányzata Magyarország, Budapest, 1993-1994
Ez a várospolitikai koncepció az önkormányzati szolgáltatásnyújtás és a belső irányítás reformját készítette elő.  Ez adta az alapját a Főváros által a második választási ciklusban folytatott reformoknak, illetve a  későbbi koalíció munkaprogramnak.

Demszky Gábor Programja a Főváros számára

Témafelelős, Budapest Főváros Önkormányzata, Magyarország, Budapest, 1991
A főpolgármester programja volt az első átfogó várospolitikai dokumentum a rendszerváltást és a helyi önkormányzatok megalakulását követően.  Kísérletet tett az önkormányzatok jövőbeni feladatainak és tevékenységeinek újragondolására, valamint az általuk követhető stratégia bemutatására. A program irányítóinak feladata a szakértők toborzása, az ő munkájukra alapozott politikai javaslatok kidolgozása és az újonnan függetlenné vált Fővárosi Önkormányzat első stratégiája fő pontjainak kidolgozása volt.


© Copyright Pallai Katalin