Településvezetés és stratégiai folyamattervezés

Városkooperáció Szimpózium

A pécsi települési tervezés megújítása

Folyamattanácsadó, Városkooperáció, 2011-12
A Város-kooperáció egy civil kezdeményezés, amely arra jött létre, hogy fórumot szervezzen olyan társadalmi, önkormányzati és tudományos szervezetek számára, akik aktívan szeretnének részt venni Pécs jövőjének tervezésében és a helyi döntések előkészítésében. A kezdeményezés célja Pécs fejlesztéspolitikájának és várostervezési gyakorlatának megújítása. Ennek első lépéseként jelenleg a városfejlesztési koncepció szakmai konzultáció folyamatát készítik elő. A Városkooperáció felkérésére kapcsolódzam be a folyamatba tanácsadással és egyes események facilitálásával..

Településvezetési Akadémia, Magyarország

Településvezetési Akadémia, Magyarorszégi Program

Tananyagfejlesztő és tréner, Európa Tanács, 2011 -12
A program – az Európa Tanács Szakértői Központja által kifejlesztett módszertan alapján – kilenc hónapos vezetői képzést nyújt polgármestereknek, képviselőknek és hivatali vezetőknek. Alapgondolata az, hogy minden vezetőnek vannak olyan vezetői képességei, amelyeket fel lehet szabadítani és fejleszteni lehet. A program egyik célja az, hogy eszközöket adjon ahhoz, hogy saját és önkormányzatuk teljesítményét elemezzék a résztvevők, és reflexiót indítson a fejlesztés lehetőségeiről. A másik – és egyben fő – célja a programnak az, hogy abban segítse a vezetőket, hogy meglássák a lehetőségeket, fel tudják vállalni a kihívásokat, és olyan környezetet tudjanak kialakítani, amelyben mások is csatlakoznak céljaikhoz és követik őket a megvalósításban. Az Európa Tanács által kezdeményezett nemzetközi program keretében engem bíztak meg azzal, hogy vezető szekértőként a magyar tananyagot kialakítsam és az oktatást trénerként és coachként levezessem. Az első évben 20 polgármester képzésére került sor. A második évben önkormányzati „csapatokat” tervezünk oktatni.

Településvezetési Akadémia, Bulgária

Településvezetési Akadémia, Ukrajna, Bulgaria, Montenegro

Képzők képzése és coaching, Európa Tanács, 2011-12
Az Európa Tanács Szakértői Központja által kifejlesztett módszertan alapján nyújtunk kilenc hónapos vezetői képzést polgármestereknek, képviselőknek és hivatali vezetőknek. Az nemzetközi Településvezetési Akadémia program 2011. évben az öt országban indult el. A program kifejlesztésén és bevezetésén egy angol kollegámmal, John Jacksonnal, együtt dolgozom. A mi feladatunk a megvalósító nemzeti csoportok képzése és a bevezetés szakmai támogatása az egyes országokban. Az első ciklusban trénerként, a későbbiekben a tréneri munkát átvevő helyi trénerek coachaként dolgozunk addig, amíg a helyi trénerek önállóan is tudják már vezetni a programot. A bevezető országok közül én Bulgáriában, Ukrajnában és Montenegróban dolgozom, és Magyarországon egyedül vezetem a programot.

Településvezetési Akadémia

Programfejlesztés és  a Képzők képzése, Európa Tanács, 2011
A program kilenc hónapos képzést nyújt polgármestereknek, képviselőknek és hivatali vezetőknek. Alapgondolata az, hogy minden vezetőnek vannak olyan vezetői képességei, amelyeket fel lehet szabadítani és fejleszteni lehet. A program egyik clja az, hogy eszközöket adjon ahhoz, hogy saját és önkormányzatuk teljesítményét elemezzék a résztvevők, és reflexiót indítson a fejlesztés lehetőségeiről. A másik – és egyben fő – célja a programnak az, hogy abban segytse a vezetőket, hogy meglássák a lehetőségeket és feltudják vállajni a kihívásokat, és olyan környezetet tudjanak kialakítani, amelyben mások is csatlakoznak céljaikhoz és követik őket a megvalósításban. Az Európa Tanács által kezdeményezett nemzetközi program keretében ez évben az Településvezetési Akadémia öt országban indul el. Az én feladatom volt egy angol kollegámmal együtt a megvalósító nemzeti csoportok képzése, mi fogjuk a helyi adaptáció és bevezetés szakmai támogatását biztosítani az országokban, és emellett én leszek a magyarországi bevezetés szakértője és trénere.

Civil kezdeményezés egy iskola megmentésére, 2011

Ezt a munkát nem megbízás alapján végeztem, hanem én kezdeményeztem és vállaltam fel a vezető szerepét. Azért került ide, mert fontos szakmai tapasztalat, hogy belülről, érintettként is végigcsináltam egy olyan közösségi folyamatot, amiben „csak” tanácsadóként szoktam részt venni. A helyi önkormányzat által támogatott alapítványi iskola fenntartója döntött március 10-én (egy hónappal a beiratkozás előtt) úgy, hogy bezárja az iskolát, ahová a gyermekem járt. A döntést követő egy hónapban olyan szülői közösséget szerveztünk, amely képes volt a bizonytalan helyzetben összetartani a családokat és tanárokat, saját magát partnerként elfogadtatni az önkormányzattal és lehetséges új fenntartókkal, és végigvezetni az új fenntartókeresés, választás, és helyzetbehozás folyamatát. A folyamat során nemcsak a már bennlévő családok nagy része maradt együtt, de nagy számban jelentkeztek új családok is, akik csatlakozni kívántak az iskolához, és új első osztály indításához is összegyűlt elegendő gyermek.

Kulturális örökség a városmenedzsmentben

Távoktatási program, ISES, 2011
Kulturális örökség a városmenedzsmentben. Távoktatási kurzusfejlesztés az ISES (Európai és Társadalomtudományok Intézete) és a Korvinus Egyetem által létrehozott Kulturális Örökségmenedzsment posztgraduális oktatás keretében. A kurzus célja az, hogy a hallgatók elemezzék és megértsék az örökségmenedzsment és konzerválási gyakorlat hatásait a települési környezetre és társadalomra, és megismerkedjenek azokkal a helyi politikai folyamatokkal, amelyek az örökségmenedzsment céljainak megvalósítását szolgálhatják. A kurzus középpontjában két téma áll: az örökség szerepe a helyi fejlődésben és fejlesztésben és az örökséggel kapcsolatos helyi párbeszéd. A kurzus végére a hallgatók megértik, hogy a különböző részvételi mechanizmusok és technikák milyen kereteket teremtenek a szereplők együttműködéséhez és megegyezéseihez. Ez a tudás segíetni fogja őket abban, hogy hatékonyabb és konstruktívabb szereplőivé váljanak az épített örökséggel kapcsolatos helyi folyamatoknak.

Új képviselőtestületek tréningje

Tréning tervezés és trénerek képzője, TÖOSZ, 2010
A projekt keretében olyan –  Magyarországon korábban nem alkalmazott – rövid tréningprogramot dolgoztunk ki újonan megválasztott önkormányzati képviselőtestületek számára, ami egyszerre segíti a szakmai felkészülésüket a településvezetésre és az eredményes munkafolyamat kialakítását. A képviselőtestületi tréning abban segíti az új képviselőtestületek tagjait, hogy megértsék feladatuk fő kihívásait és kereteit, és olyan felfogást és kultúrát alakítsanak ki maguknak és a testületben közösen, amellyel a helyi demokráciát támogató és a kívánatos települési folyamatokat erősítő önkormányzatot tudnak vezetni. Feladatom a tréningprogram kifejlesztése és az első trénerek kiképzése volt.

Településvezetés Támogatása Roma Integrációban

Vezető szakértő, TÖOSZ és Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány, 2010
A project alapvetően az Európa Tanáccsal az előző években adaptált és bevezetett Támogató Értékelés (Peer Review Process) módszertanát alkalmazta a helyi vezetés és önkormányzati munka részletes elemzésére, de az elemzés középpontjába a roma integrációt helyezte. A településekre érkező szakemberek, dokumentumok és a települési szereplőkkel folytatott interjúk alapján a roma integráció érdekében az adott településen nyíló sajátos lehetőségek feltérképezésében nyújttottak segítséget a helyi vezetésnek. „Kínálati projektek” helyett, olyan ajánlásokat fogalmaztak meg, amelyek az adott helyen és pillanatban megvalósíthatónak látszottak. Általánosabb támogatási rendszerekre vonatkozó javaslatokat a csoport az egyes tapasztalatokból kirajzolódó közös elemekre kíván majd egy későbbi fázisban megfogalmazni potenciális donorok számára. Ebben a  projektben feladatom a projektkoncepció kidolgozása volt, és a projekt folyamán vezető szakértőként végeztem a munkát és írtam meg a Támogató Elemzéseket.

Helyi fejlesztés-tervezés a természeti kincseket kitermelőipar összefüggésében

Tervezési szakértő, LGI/OSI és Revenue Watch, Nemzetközi szakértői együttműködés, 2009
A Revenue Watch Institute és az Nyílt Társadalom Intézet Közszolgálati Kezdeményezése közös projektet indított a helyi tervezés támogatására olyan országokban, ahol a természeti kincsek kitermeléséből származó bevételek a közpénzek komoly hányadát teszik ki. Helyi tervezési szakértőként a feladatom olyan helyi tervezési módszertan kidolgozása volt, amely illeszkedik a kitermelésből származó bevételek specifikumához és a nemzeti szabályrendszerekhez. A módszertan kidolgozására szakértői csapat jött létre, amelyben  a természeti kincseket kitermelő ipar neves nemzetközi szakértőivel együttműködve kell javaslatot tennünk a helyi tervezés sarokpontjait az adott országokban. www.lgi.osi.hu

Tirana városrégiójának gazdasági lehetőségei

Folyamattervező tanácsadó, LGI/OSI, Tirana, Albánia, 2008
A projekt keretein belül Tirana város vezetése közös párbeszédet akart kezdeményezni az agglomerációhoz tartozó más önkormányzatokkal és érintettekkel a helyi gazdasági fejlesztései stratégia elkészítéséhez szükséges szisztematikus adatgyűjtés és –feldolgozás céljából. A projekt célja az volt, hogy megteremtse az alapját az agglomeráció fejlesztési stratégiájára vonatkozó szükségszerű párbeszédnek. A feladatom a projektben a folyamattervezés szaktanácsadása volt és a nemzetközi szakértők és a helyi csoport közötti ismeretátadás irányítása és támogatása. www.lgi.osi.hu

Az olajból származó bevételek jobb helyi felhasználásának elősegítése a gazdasági és társadalmi fejlődés érdekében

Az olajból származó bevételek jobb helyi felhasználásának elősegítése a gazdasági és társadalmi fejlődés érdekébenFolyamattervezési tanácsadó, tréner és coach, LGI/Revenue Watch Institute, Indonézia, 2008
A projekt célja az indonéz önkormányzatok segítése, hogy elkerüljék az erőforrásokból származó bevételek elvesztését, és hatékonyan tudják használni a jelentős mennyiségű pluszbevételeket. Ennek érdekében a helyi társadalmi részvétel megteremtésének segítése a tervezési és költségvetési folyamatokban. Feladatom a részvételen alapuló tervezési folyamat tervezésének és menedzselésének szakértői támogatása, a folyamatot irányító önkormányzatok, a kormányzati- és civil szervezetek  képzése és támogatása. www.lgi.osi.hu

Budapest 2020. – Stratégiai folyamat tervezése és vezetése

Folyamattervezési szakértő, Studia Metropolitana, Magyarország, 2008
A Fővárosi Önkormányzat egy folyamatot indított az 1990-es években, az én irányításommal kidolgozott városfejlesztési stratégia megújítására. Ennek során megbízást kaptam stratégiai folyamat tervezésének és szervezésének szaktanácsadására, az új városi stratégia megtervezésének, valamint a monitoringot és a frissítést végző az intézményrendszer felállításának segítésére.

Belgrád fejlesztési stratégiája – technikai segítségnyújtás

Tanácsadó, OSI/LGI, Belgrád, Serbia, 2007
2006-tól egy szakértői csoport dolgozik Belgrád városi stratégiájának kidolgozásán. A csoport és a városvezetés azzal bízott meg, hogy szaktanácsoljam a stratégiai fejlesztési folyamatot és a stratégia megalkotását. www.lgi.osi.hu

Önkormányzati képzési struktúra kialakítása

Vezető szakértő, EU CARDS Projekt, Horvátország, 2006
A projekt a horvát kormányt és a helyi önkormányzati szövetségek számára nyújtott segítséget (1) képzési igény széleskörű feltérképezésében; (2) a közszolgálati tisztviselők folyamatos továbbképzésére vonatkozó Nemzeti Képzési Stratégia kidolgozásában; (3) a Helyi Demokrácia Akadémia megalapításában és (4) az akadémia belső személyzetének kiképzésében. Vezető szakértőként a teljes folyamat irányítása és levezetése volt a feladatom.

Román Államigazgatási Reformstratégia – Decentralizáció és Pénzügyi decentralizáció fejezet

Román Államigazgatási Reformstratégia – Decentralizáció és Pénzügyi decentralizáció fejezetVezető szakértő, USAID (Amerikai Kormány Fejlesztési Programja), Románia, 2003
A projekt a román kormány támogatását célozta decentralizációs stratégiájának korszerűsítésében. Feladatom a Közigazgatási reform program első vázlatában a Szolgáltatásnyújtási és Pénzügyi Decentralizáció fejezetek elkészítése volt, amely a kormány és az EU-küldöttek találkozóján lett ismertetve. A dokumentum elemeit helyi szakértői csoport dolgozta ki az irányításom alatt, majd az én feladatom volt végleges formába integrálni az elkészült anyagokat. A projekt során elkészített dokumentum szolgálta az alapját az EU-csatlakozáshoz szükséges Közigazgatási Reform Stratégia közvitájának.

Budapest Városfejlesztési Koncepció

Vezető tervező (Tosics Ivánnal), Budapest Főváros Önkormányzata, Magyarország, 1995-2001
Budapest városfejlesztési koncepciójának kidolgozás során tervezni, irányítani és koordinálni kellett a különböző ágazatok szakértőnek munkáját, illetve megtervezni és irányítani a kapcsolódó részvételi folyamatot. Feladatom a különböző közpolitikai területekről érkező eredmények harmonizálása, és a stratégiai tervezésbe való beépítése volt, a javaslatok közötti szinergia megteremtése, valamint a koncepcióalkotáshoz kapcsolódó publikáció és kommunikáció vezetése volt Tosics Ivánnal közösen.

A Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Koncepciója

Vezető szakértő (Tosics Ivánnal), konzorcium, Magyarország, 1998-1999
A Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács felállítása után bízta meg a tervező és tanácsadó cégekből létrejött konzorciumot azzal, hogy dolgozza ki a Budapesti Agglomeráció első fejlesztési koncepcióját és programját. A vezetők feladata a különböző szakterületek képviselőiből létrehozott szakértői csoport munkájának, és a szakmai tervezéshez kapcsolódó participációs (társadalmi részvételi) folyamat tervezése és vezetése volt. Emellett a vezető szakértők felelőssége volt az is, hogy a sokféle forrásból épülő munka eredményei konzisztens és integrált tervet alkossanak és erről a tervről érthető és szakszerű anyagok készüljenek.


© Copyright Pallai Katalin