Bemutatkozás

Előadás a heyli demokráciafejlesztésről 2Több mint 25 éve dolgozom szakértőként, kutatóként és oktatóként itthon és külföldön. Bár tanulmányaimat és a munkát is Magyarországon kezdtem, fontos szerepe volt személyes és szakmai fejlődésemben, hogy sokféle oktatási kultúrában és rendszerben tanulhattam és oktathattam, és szakértői munkám során 14 országban volt módom dolgozni. Kíváncsiság, integritás, alkotó kreativitás és alkalmazkodás egyszerre kell ahhoz, hogy az ember különböző kultúrákban eligazodjon, és eltérő kiindulópontról induló partnereivel működőképes megoldásokat alkosson. Ez a „kulturalitás” az, amit munkámban alkalmazni és átadni próbálok.

műhely közösségi fórum (2)Mindig generalista voltam, akit az átfogó kérdések, és a különböző szakmák és területek és nézetek közötti összhang megteremtése izgat. Szakmai pályám első húsz évében fő témám a helyi közösségi folyamatok és az önkormányzati politika volt. Érdeklődésem középpontjában az önkormányzati működés állt, és azok módszerek, amelyekkel a közösség élete javítható. A kilencvenes években olyan sokszereplős folyamatokat terveztem és vezettem, amelyekben az érdekeltek és érintettek különböző csoportjai vesznek részt, és sokféle szakértő technikai munkáját is koordinálni kellett ahhoz, hogy közösen elfogadott stratégia szülessen, vagy a közösségi konfliktusok oldódjanak. 2000 óta a figyelmem a településvezetés, és a részvétellel folytatott folyamatokra és a demokratikus párbeszéd szervezésére irányult. Elkezdtem több etnikumú közösségek problémáival és helyi önkormányzatok vezetésének kérdéseivel foglalkozni, és olyan projektekben vettem részt, ahol a helyi demokrácia és tervezés intézményrendszerét természeti kincseket kitermelő ipar áldása és átka mellett kell kialakítani.

stratégiai tervezés indonéz(2)Mindezen munkákat végigkísérte az önkormányzati döntéshozók és civil csoportok képzése és támogatása (coaching), és a sokszereplős társadalmi döntéshozási és konfliktuskezelési folyamatban résztvevő csoportok felkészítése. Nagyon sok tréninget, egyetemi előadást és nyári egyetemet terveztem és tartottam. Gyakran hívnak előadni és tanítani itthon és külföldre. Több könyvet és cikket publikáltam önkormányzati szervezetfejlesztésről, helyi stratégiai folyamatról, társadalmi részvételről, közösségi konfliktuskezelésről és közszolgálati integritásról.

IMG_00000192Az elmúlt években a meghatározó szerepem volt az Európa Tanács Vezetői Akadémia Programjának kidolgozásában és különböző országokban történt bevezetésében, míg Magyarországon az integritás menedzsment oktatásának közszolgálati és egyetemi bevezetésén dolgoztam. Vezetésem alatt ált fel az Integritás Tudásközpont a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, amely az oktatás mellett a közszolgálati integritásépítés kutatását és a témát támogató széles tudásközösség létrehozását is feladatának tekinti.

 


© Copyright Pallai Katalin