Vezetőképzés

Településvezetési akadémia

Településvezetési akadémia

Településvezetési Akadémia, Magyarországi Program

Tananyagfejlesztő és tréner, Európa Tanács, 2011 -12

A program – az Európa Tanács Szakértői Központja által kifejlesztett módszertan alapján – kilenc hónapos vezetői képzést nyújt polgármestereknek, képviselőknek és hivatali vezetőknek. Alapgondolata az, hogy minden vezetőnek vannak olyan vezetői képességei, amelyeket fel lehet szabadítani és fejleszteni lehet. A program egyik célja az, hogy eszközöket adjon ahhoz, hogy saját és önkormányzatuk teljesítményét elemezzék a résztvevők, és reflexiót indítson a fejlesztés lehetőségeiről. A másik – és egyben fő – célja a programnak az, hogy abban segítse a vezetőket, hogy meglássák a lehetőségeket, fel tudják vállalni a kihívásokat, és olyan környezetet tudjanak kialakítani, amelyben mások is csatlakoznak céljaikhoz és követik őket a megvalósításban. Az Európa Tanács által kezdeményezett nemzetközi program keretében engem bíztak meg azzal, hogy vezető szekértőként a magyar tananyagot kialakítsam és az oktatást trénerként és coachként levezessem. Eddig két ciklust vezettem Magyarországon, mintegy 20-20 polgármester részvételével.

leadership trainingAz Európa Tanács Szakértői Központjának Településvezetési Akadémiája

Tananyagfejlesztés, képzők képzése és coaching, 2011-12

Az Európa Tanács Szakértői Központjaának programjában nyújtunk kilenc hónapos vezetői képzést polgármestereknek, képviselőknek és hivatali vezetőknek. Az nemzetközi Településvezetési Akadémia program 2011. évben az öt országban indult el. A program kifejlesztésén és bevezetésén egy angol kollegámmal, John Jacksonnal, együtt dolgozom. A mi feladatunk a megvalósító nemzeti csoportok képzése és a bevezetés szakmai támogatása az egyes országokban. Az első ciklusban trénerként, a későbbiekben a tréneri munkát átvevő helyi trénerek coachaként dolgozunk addig, amíg a helyi trénerek önállóan is tudják már vezetni a programot. A bevezető országok közül én Bulgáriában, Ukrajnában és Montenegróban dolgozom, és Magyarországon egyedül vezetem a programot.

tréning képviselők tréningje 023 iÚj képviselőtestületek tréningje

Tréningtervezés mentora és trénerek képzője, TÖOSZ, 2010
A projekt keretében olyan –  Magyarországon korábban nem alkalmazott – rövid tréningprogramot dolgoztunk ki az újonan megválasztott önkormányzati képviselőtestületek számára, amely egyszerre segíti a szakmai felkészülésüket és az eredményes munkafolyamat kialakítását. A képviselőtestületi tréning abban segíti az új képviselőtestületek tagjait, hogy megértsék feladatuk fő kihívásait és kereteit, és olyan felfogást és kultúrát alakítsanak ki maguknak és a testületben közösen, amellyel a helyi demokráciát támogató és a kívánatos települési folyamatokat erősítő önkormányzatot tudnak vezetni. Feladatom a tréningprogram kifejlesztése és az első trénerek kiképzése volt.

Településvezetés Támogató Értékelése

Önkormányzatok Támogató ÉrtékeléseAz Európa Tanács szakértője, Európa Tanács és TÖOSZ, Magyarország, 2009
A Támogató Értékelés (peer review process) a helyi vezetés és önkormányzati munka részletes elemzése egy Európa Tanács által kidolgozott módszer alapján. Az elemzést gyakorlott önkormányzati szakemberek csapata végzi a fontosabb önkormányzati dokumentumok áttanulmányozása és a települési szereplőkkel folytatott interjúk alapján. Az elemzés alapján javaslatokat fogalmaznak meg az önkormányzat számára, és egy Fejlesztési Akciótervet állítanak össze a vezetőkkel. A programban feladatom – több országban szerzett korábbi gyakorlat alapján – a program bevezetésének és adaptálásának támogatása, és a Támogató Értékelések levezetése, és az elemzések és javaslatok összeállítása.

Etnikai sokféleség, konfliktuskezelés és településfejlesztés – angol nyelvű képzés települési döntéshozóknak

Etnikai sokféleség, konfliktuskezelés és településfejlesztés – angol nyelvű képzés települési döntéshozóknakKurzustervező és tréner, LGI/OSI, Magyarország, 2009
A képzést Ana Vasilache-val (FLDP) közösen terveztem és bonyolítottam. Az etikai sokféleségre és kezelésére vonatkozó kulcskoncepciók ismertetését követően, etnikai konfliktuselemzést és kezelést tanultak a résztvevők. Végül az etnikai sokféleség és konfliktusok hatásait elemezték a különböző fejlesztéspolitikai és stratégiai tervezési módszerek alkalmazására. A kurzus alkalmazási gyakorlatokkal zárult, amelyek során a résztvevőknek stratégiákat kellett kidolgozniuk komplex település politika megalkotására és településfejlesztési stratégiai folyamat szervezésére különböző típusú többnemzetiségű településeken. www.lgi.osi.hu

Innováció stratégia műhelyStratégiai műhely – Városvezetési mesterkurzus

Kurzustervező, -vezető és tréner, F 38 Kft és Urbanissimus, Magyarország, 2007-2008
A stratégiai műhely saját, önálló kezdeményezésem. Célja az volt, hogy propagálja és elősegítse a korszerű városvezetői szemléletmódok alkalmazását és a társadalmi részvétel bevezetését a települési stratégiai folyamatokba Magyarországon.  A program interaktív felnőttképzési módszertannal késztette a műhelyben résztvevő helyi vezetőket önreflexióra saját vezetői hozzáállásuk, gyakorlatuk és lehetőségeikkel kapcsolatban. A háromszor kétnapos programsorozatban a résztvevők új szemléletmódokat és esettanulmányokat ismerhettek meg, valamint irányított vita és alkalmazási gyakorlat során alkalmazhatták az újonnan megszerzett tudást. A programot elsőízben 2007-ben szerveztem meg fontosabb magyarországi városok 16 polgármestere és néhány kiválasztott vezetője részvételével. Mivel igény mutatkozott rá, azóta még két alkalomal sor került rá korábbi évfolyamtárs-kollégák és más önkormányzatok vezetői részére.

Közösségi politika a többnemzetiségű közösségekben – angol nyelvű képzés települési döntéshozóknak

Kurzustervező és tréner, LGI/OSI, Magyarország, 2008
A Többnemzetiségű Közösségek Kezelési Programjának keretében, Katona Zsuzsával együtt megterveztem és levezettem egy tréning-programot ami a helyi döntési folyamatban az etnikai sokféleség integrációjának kulcsfontosságú kérdéseit tárgyalta. A tréning egy tudatosságnövelő komponense is volt, ami az etikai sokféleség, azonosság, formációk, sztereotípiák, diszkrimináció, konfliktus kérdéseit tárgyalta és a sokféleség és konfliktusok kezelésének módszereire összpontosított. A tréning közpolitikai modulja a közpolitika formálását olyan koncepcionális keretben vizsgálja, amely a közpolitika megalkotását egy találkozási pontnak tekinti olyan csoportok között, akik viszonya egymás közti múltbeli tapasztalatok során formálódott, és olyan tényezők kondicionálják ezt az interakciót, mint az előítéletek, a képviselet- és a kommunikáció lehetőségei és a problémaérzékelés különbözőségei.

governance trainingA köz szolgálata: Társadalmi igazságosság érvényesítése a  helyi közszolgáltatásokban – angol nyelvű vezetői tréning dél-európai döntéshozók számára

Kurzustervező, -vezető és tréner, LGI, Magyarország, de nemzetközi célcsoportnak, 2008
Ennek az innovatív nemzetközi műhelymunkának a célja az volt, hogy segítse a közép- és dél-európai országok polgármestereit és a más magas szintű önkormányzati döntéshozókat és magas rangú önkormányzati vetetőket az európai társadalmi integrációs irányelveknek megfelelő helyi közszolgáltatási politika megtervezésében és megszervezésében. A műhelymunka célja, hogy elősegítse a szemléletváltást a közpolitikai folyamatban, és hangsúlyozza az önkormányzatok szerepét a jogaikat jobban ismerő és befolyásosabb társadalmi közösségek kialakításában. www.lgi.osi.hu

Hatalommegosztás többnemzetiségű közösségekben – angol nyelvű képzés települési döntéshozóknak

Kurzustervező és tréner LGI Magyarország, de nemzetközi célcsoportnak 2007
A Többnemzetiségű Közösségek Vezetői Programjának keretén belül Kovács Petrával közösen terveztem és bonyolítottam egy tréning programot, ami a helyi szintű hatalommegosztás lehetőségeit tárgyalta. A kurzus kifejezetten a többnemzetiségű közösségek vezetőit célozta. Hatalommegosztást a társadalmi részvétel formáin belül tárgyalta, és fogalmi tisztázást és technikai tudást adott a résztvevőknek a hatalommegosztási eljárások és intézmények tervezéséhez. www.lgi.osi.hu

A helyi kormányzás stratégiai megközelítése – az Új Paradigma. Tréning

Csoportvezető LGI and Urbanissimus Magyarország, 2006-2007
Vezető döntéshozókból és magas rangú önkormányzati vezetőkből, fejlesztési szakemberekből létrehoztam egy csoportot, hogy Közép-Kelet-Európában alkalmazható helyi kormányzási megközelítéseket dolgozzon ki. Több műhelymunkát terveztem magas szintű vezetők részre, amely során a csoport végkövetkeztetésként egy új paradigmát állított föl. A projekt további értéke az volt, hogy innovációkat alkotott a rendszerváltó önkormányzati vezetés számára a helyi stratégiai tervezési folyamathoz, amit alkalmazni lehet Magyarországon, a délkelet-európai országokban és a volt szovjet tagállamokban is. www.lgi.osi.hu

Stratégiai tervezés és menedzsment – angol nyelvű képzési program vezető közszolgálati tisztségviselők számára

Vezető szakértő, EU Projekt, Románia, 2006-2007
Egy vezető közszolgálati tisztségviselőket célzó startégiai tervezési és vezetői tréning-program megtervezését irányítottam, román trénerek képzési kurzusát vezettem és 150 köztisztviselő tréningjét irányítottam. A tréning kísérleti képzési ciklusra épült, ami a résztvevőket végigvezette egy sor stratégiai módszer-kísérleten, és segítette a fogalmi végkövetkeztetések levonását.

trén (4)Stratégiai tervezés, mint a helyi vezetés eszköze – angol nyelvű képzés települési döntéshozóknak

Kurzustervező és tréner, UNDP (ENSZ Fejlesztési Programja), Montenegró, 2005
A program a helyi döntéshozók vezetési és stratégiaalkotási képességeit fejlesztette azért, hogy megértsék és alkalmazzák a kormányzási paradigma adta lehetőségeket. Integrált megközelítésben tárgyalta a helyi vezetés, stratégia, részvétel és kommunikáció témáit, és azokat az eszközöket, amelyekkel a helyi vezetés irányítani tudja a helyi erőforrások felhasználását. A program két ciklusában minden montenegrói önkormányzat vezetése részt és polgármesteri és/vagy döntéshozói szinten képviseltetve magát.

Kormányközi és helyi pénzügyek – A Világbank angol nyelvű képzése települési döntéshozóknak

Kormányközi és helyi pénzügyek – A Világbank angol nyelvű képzése települési döntéshozóknakOktató, Világbank Intézet, Különböző poszt-kommunista országok, 1993-2004
Több éven át dolgoztam a programnak. E munka keretében különböző országokban szerveztünk oktatási és konzultációs programokat helyi és központi kormányzati vezetők számára a pénzügyi decentralizáció és helyi finanszírozás témakörében. Feladatom oktatási modulok tervezése és előadása, és esettanulmányok kidolgozása és bemutatása volt.

Átalakuló városok stratégiai tervezése és finanszírozása – vezetői kurzus a Világbank és LGI szervezésében

Kurzustervező és vezető, Világbank és LGI Magyarország, de nemzetközi célcsoportnak, 2003-2004
A tíznapos városvezetési tréning kurzust a Világbank Intézet és a LGI közösen szervezte. A kurzus a városi kihívások kezelésének integrált megközelítését támogatta. Bemutatta, hogy a városi fejlesztési a finanszírozási straégiák miként integrálhatók (és kellene, hogy integrálódjanak) az átfogó városfeljesztési stratégiába és annak megvalósításában. A bemutatott koncepciókat gyakorlatok és számos, a régióból és azon túlról származó esettanulmányok tették még szemléletesebbé. Feladatom a kurzus megtervezése, irányítása és vezetése volt. www.lgi.osi.hu


© Copyright Pallai Katalin